CHICKEN MAFIA

Year:

2020

City and address:

Bolshaya Dorogomilovskaya,8

Object and square:

Restaurant, 300 м2

Architect:

Margarita Denisova